iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Hutnictwo
Hutnictwo
wnp.pl Hutnictwo
Informacje z serwisu Hutnictwo publikowane w portalu wnp.pl

 • To ?wietne lata dla bran?y. Ale nie w Unii Europejskiej
  Eksperci prognozuj?, ?e globalny popyt na stal wyniesie w 2019 roku 1,7 mld ton, co oznacza wzrost o 1,3 proc. w stosunku do 2018 roku. Jednocze?nie prognozy mówi?, ?e produkcja stali w krajach Unii Europejskiej w 2019 roku odnotuje spadek o 0,4 proc. w porównaniu do wzrostu o 3,3 proc. z ubieg?ego roku.

 • Inwestycje JSW b?d? w tym roku rekordowe
  Jastrz?bska Spó?ka W?glowa, która w I pó?roczu br. wyda?a na inwestycje - uj?te we wska?niku Capex - 823,8 mln z?, czyli 44,5 proc. wi?cej ni? w tym samym okresie 2018, deklaruje kontynuacj? kluczowych przedsi?wzi??. JSW szacuje, ?e jej tegoroczne wydatki inwestycyjne b?d? rekordowe.

 • Spadaj? ceny w?gla koksowego i energetycznego
  W drugim kwartale 2019 r. na rynkach ?wiatowych spada?y ceny w?gla koksowego. Spadki mog? utrzyma? si? w kolejnych miesi?cach m.in. z powodu kiepskich nastrojów w sektorze hutniczym. Coraz ni?sze s? tak?e ceny w?gla energetycznego.

 • Na rynku miedzi zapanowa?a atmosfera wyczekiwania
  Mied? na gie?dzie metali LME w Londynie 23 sierpnia rano lekko zyskuje. Inwestorzy wol? zachowa? ostro?no?? przed wyst?pieniem szefa Fed. Mied? w transakcjach 3-miesi?cznych na LME w Londynie dro?eje o 0,1 proc. do 5.687,00 dolarów za ton?.

 • Ceny w?gla nadal spadaj?
  Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnie? EUA do emisji CO2, ceny w?gla energetycznego ARA na przysz?y rok oraz ceny paliw.

 • Spadek cen i popytu powodem mniejszego zysku Konsorcjum Stali
  W I pó?roczu 2019 r. grupa Konsorcjum Stali uzyska?a 851,1 mln z? skonsolidowanych przychodów ze sprzeda?y towarów i us?ug wobec 911,8 mln z? w tym samym okresie 2018 r., czyli o 6,7 proc. mniej. Sprzeda? w?asnych wyrobów stalowych zmala?a o 7,9 proc., a innych produktów dystrybuowanych i us?ug ? o 4,5 proc.

 • Ameryka?ski Fed wywo?a? obni?ki cen metali
  Mied? na gie?dzie metali LME w Londynie 22 sierpnia rano tanieje, podobnie zachowuj? si? inne metale przemys?owe po tym, jak opublikowany w ?rod? protokó? z posiedzenia Fed, tzw. "minutki", nie "przypiecz?towa?" kolejnej obni?ki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Mied? w transakcjach 3-miesi?cznych na LME w Londynie traci 0,3 proc. do 5.717,00 dolarów za ton?.

 • W?giel znowu tanieje
  Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnie? EUA do emisji CO2, ceny w?gla energetycznego ARA na przysz?y rok oraz ceny paliw.

 • Miesi?cznie produkuj? tyle, co niedawno przez pó? roku. Teraz czas na eksport
  Osi?gn?li?my poziom produkcji, który stawia nas w gronie najwi?kszych producentów s?upów kompozytowych w Europie. Pracujemy nad rozwojem inteligentnych produktów i zwi?kszeniem poziomu bezpiecze?stwa w wypadku zderze? samochodów z naszymi s?upami. Jeste?my na dobrej drodze, ?eby sta? si? jedyn? firm? w Europie, maj?c? w ofercie zestaw s?upów z certyfikatami bezpiecze?stwa dla wszystkich kategorii si?y zderze? ? mówi Zbigniew Szkopek, prezes grupy Alumast.

 • Huta Cz?stochowa chce zyska? na czasie. Jest nowy pomys?
  Zarz?dowi ISD nie uda?o si? nadal zako?czy? negocjacji z inwestorem z Hongkongu w sprawie zakupu zak?adu w Cz?stochowie. Rozmowy trwaj? równie? z dwoma innymi podmiotami. Jak uda?o nam si? ustali?, obecny w?a?ciciel w pi?tek (23 sierpnia) chce zmieni? wniosek o upad?o?? likwidacyjn? na upad?o?? pre-pack.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław