iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Hutnictwo
Hutnictwo
wnp.pl Hutnictwo
Informacje z serwisu Hutnictwo publikowane w portalu wnp.pl

 • Alumetal ma now? strategi?. Ambitn?
  Rada nadzorcza Alumetalu zatwierdzi?a w poniedzia?ek (16 lipca) strategi? grupy kapita?owej na lata 2018-2022.

 • Ropczyce podziel? si? zyskiem z akcjonariuszami
  Walne zgromadzenie ZM Ropczyce zdecydowa?o o wyp?acie dywidendy w wysoko?ci 1,10 z? na akcj? ? poinformowa?a spó?ka w komunikacie.

 • Istotne dane z Chin sp?ywaj? na rynek miedzi
  Notowania miedzi na LME w dostawach 3-miesi?cznych pozostaj? bez wi?kszych zmian w okolicach 6.228 dolarów za ton?, po wcze?niejszych wzrostach nawet o 0,5 proc. Inwestorzy przygl?daj? si? serii danych z Chin - najwi?kszego konsumenta miedzi na ?wiecie.

 • Najnowsze notowania metali bazowych, w?gla i paliw
  Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, kurs australijskiego w?gla koksuj?cego podawany przez The Steel Index Ltd oraz obliczane przez agencj? Bloomberg ceny w?gla energetycznego ARA na przysz?y rok i ceny paliw.

 • Pi?ciu górników zgin??o w kopalni miedzi Palabora Copper w RPA
  W?adze Palabora Copper potwierdzi?y, ?e w godzinach porannych w niedziel? dosz?o w kopalni do po?aru podziemnego przeno?nika ta?mowego. Pi?ciu uwi?zionych pod ziemi? pracowników zgin??o, a jedna osoba uznana jest za zaginion? - poda? w poniedzia?ek portal enca.

 • Poci?g autonomiczny dostarczy? z sukcesem transport rudy ?elaza
  Poci?g autonomiczny nale??cy do spó?ki górniczej Rio Tinto z sukcesem dostarczy? transport rudy ?elaza do portu Cape Lambert w Australii. Musia? w tym celu pokona? 280-kilometrow? tras? z kopalni w Tom Price - poda? serwis The Next Web.

 • Kopalnia miedzi wi?ksza ni? ca?y KGHM zmienia w?a?ciciela
  Druga co do wielko?ci na ?wiecie kopalnia miedzi na Nowej Gwinei zmienia w?a?ciciela. Zanim dosz?o do porozumienia, pada?y oskar?enia o okradanie narodu, blokowanie mo?liwo?ci dzia?alno?ci, czy te? bezprawn? nacjonalizacj?. Koniec ko?ców kontrol? nad kopalni? Grasberg przejmuje indonezyjski rz?d.

 • Spadki cen w?gla i paliw na ?wiatowych gie?dach
  Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, kurs australijskiego w?gla koksuj?cego podawany przez The Steel Index Ltd oraz obliczane przez agencj? Bloomberg ceny w?gla energetycznego ARA na przysz?y rok i ceny paliw.

 • Burzliwy tydzie? na rynku miedzi
  Ceny miedzi na LME w dostawach 3-miesi?cznych pozostaj? bez wi?kszych zmian w okolicach 6.225 USD za ton?. Metal ma za sob? burzliwy tydzie?, z nawet 4-proc. spadkami, w obliczu obaw o globaln? wojn? handlow?.

 • Fala niepokoju na rynku stali nie opada. Polska mo?e dosta? rykoszetem
  Niedawno Stany Zjednoczone wprowadzi?y c?a na europejsk? stal i aluminium. - Dzia?ania USA na szczeblu globalnym ju? maj? wp?yw i w dalszym ci?gu b?d? oddzia?ywa? na rynek stali zarówno w kraju jak i Unii Europejskiej - mówi WNP.PL Krzysztof Miku?a, wiceprezes W?glokoksu ds. grupy kapita?owej.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca praca z jobs.pl katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław