iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Hutnictwo
Hutnictwo
wnp.pl Hutnictwo
Informacje z serwisu Hutnictwo publikowane w portalu wnp.pl

 • Tego o smogu jeszcze nie wiedzieli?cie
  Obecnie mamy tradycyjny, coroczny sezon grzewczy a wi?c i sezon na smog. Znów ro?nie zainteresowanie mediów i polityków tym problem, który wraz z nadej?ciem wiosny minie, by pojawi? si? jesieni?. Z tej prawid?owo?ci wy?amuje si? prof. Piotr Kleczkowski z AGH, autor chyba pierwszej w Polsce kompleksowej pozycji o smogu.

 • Energetyczne problemy RPA wyd?wign??y ceny palladu na rekordowy poziom
  Poniedzia?ek jest kolejnym dniem wzrostu cen palladu. Metal ten obecnie jest najdro?szy od 12 lat. Uncja kosztuje ponad 2,5 tys. dolarów.

 • Przebuduj? Most St?giewny w Gda?sku na most zwodzony
  Producent konstrukcji stalowych Vistal Gdynia zawar? umow? z firm? Granaria Development Gda?sk na wykonanie robót budowlanych obejmuj?cych przebudow? Mostu St?giewnego w Gda?sku na most zwodzony. Warto?? umowy wynosi ponad 6,6 mln z?otych netto.

 • Ustawa o stoczniach zawodzi. Idziemy z?? drog?
  Polskiej bran?y okr?towej brakuje strategii. Dopiero szeroko rozumiana konsolidacja rodzimych aktywów mog?aby da? efekt w postaci budowy serii du?ych jednostek, np. promów pasa?ersko-towarowych. W dalszej przysz?o?ci mo?e tak?e wycieczkowców - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Piotr S?upski, partner w spó?ce doradztwa restrukturyzacyjnego InvRest.

 • "Okr?g?y stó?" o przysz?o?ci huty ArcelorMittal
  O planach tymczasowego wy??czenia pracy wielkiego pieca mówili?my ju? w maju. W lipcu jeszcze dali?my sobie czas, obserwowali?my rynek, ale ten si? nie poprawi?. Nie mieli?my wyboru i zatrzymali?my wielki piec i stalownie. Chce powtórzy? - tymczasowo - mówi? podczas obrad w formule ?okr?g?ego sto?u? Czes?aw Sikorski, wiceprezes zarz?du ArcelorMittal Poland. Koncern podkre?la, ?e ?aden z pracowników nie straci? pracy.

 • Notowania metali bazowych, w?gla i paliw
  Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnie? EUA do emisji CO2, ceny w?gla energetycznego ARA na przysz?y rok oraz ceny paliw.

 • Inne pa?stwowe spó?ki w dó?, KGHM w gór?. Prezes mówi nam, dlaczego
  W roku 2018 ceny miedzi si?ga?y nawet dobrze ponad 7 tys. dol. za ton?, by w II po?owie zesz?ego oscylowa? wokó? 5,9 tys. dol. Marcin Chludzi?ski, prezes KGHM Polska Mied? w rozmowie z nami wyja?nia podglebie dobrej kondycji ? mimo tych spadków ? miedziowego giganta i zaufania gie?dowych inwestorów.

 • Stoczni remontowa "Gryfia"z nowym prezesem
  Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" zdecydowa?a w czwartek, ?e prezesem zarz?du spó?ki zostanie Krzysztof Zaremba. Stanowisko obj?? ma 1 lutego.

 • KGHM wyda na inwestycje 2,25 mld z?
  Zak?adane na 2020 rok rzeczowe nak?ady inwestycyjne maj? wynie?? 2,25 mld z? - poinformowa?a w czwartek spó?ka w gie?dowym komunikacie. KGHM zamierza wyprodukowa? w tym roku 563 tys. ton miedzi elektrolitycznej.

 • Ministerstwo wie, kto odpowiada za problemy bran?y hutniczej w Polsce
  Za trudn? sytuacj? polskiej bran?y hutniczej odpowiada szereg czynników globalnych - poinformowa? wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, przedstawiaj?c w czwartek w Senacie informacj? Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław