iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Logistyka
Logistyka
wnp.pl Logistyka
Informacje z serwisu Logistyka publikowane w portalu wnp.pl

 • Terminal litewski rzuca wyzwanie DCT Gda?sk?
  - Cho? terminal Smelte od wielu lat jest wskazywany jako konkurent m.in. dla Gda?ska, do tej pory ma bardzo ograniczone mo?liwo?ci, przede wszystkim s?ab? baz? sprz?tow? i infrastruktur? ? twierdzi Grzegorz Paw?owski, rzecznik prasowy DCT.  Azjatyckie media s? jednak innego zdania. A to w?asnie o po??czenia z Dalekiego Wschodu idzie ca?a gra. • Rosn? prze?adunki w portach Szczecin-?winouj?cie
  Ponad 14 mln ton towarów prze?adowano w zespole portów Szczecin-?winouj?cie. Oznacza to wzrost wobec tego samego okresu 2017 roku o prawie 11,7 procent. Tylko w czerwcu dynamika rok/roku si?ga?a 25,2 proc.

 • Autobusy nap?dzaj? rozwój elektromobilno?ci w Polsce
  Jak prognozuje agencja Bloomberg, w 2026 r. cena samochodów elektrycznych b?dzie ni?sza ni? tradycyjnych samochodów. Analitycy przewiduj? te?, ?e za oko?o 10 lat flota elektryków liczy? b?dzie oko?o 35 milionów. Zmiany zajd? te? na polskim rynku, na elektromobiln? rewolucj? przygotowuje si? m.in. Cz?stochowa.

 • Powstaje kolejne du?e centrum logistyczne w Polsce
  FM Logistic kontynuuje inwestycje w nowe obiekty przeznaczone dla klientów drobnicowych. Na uko?czeniu jest nowy obiekt magazynowy w Lu?mierzu k. ?odzi. Zast?pi on do tej pory wykorzystywany obiekt w tej samej miejscowo?ci. Pierwsze operacje b?d? realizowane ju? we wrze?niu. Kolejna taka inwestycja realizowana jest w okolicach Gda?ska.

 • Newagowi uciek?o zamówienie na poci?gi za ponad 130 mln z?
  Województwo ma?opolskie uniewa?ni?o przetarg na dostaw? czterech nowych poci?gów do obs?ugi po??cze? aglomeracyjnych, poniewa? jedyna z?o?ona oferta przewy?sza?a kwot?, któr? samorz?d zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 • Rolls-Royce zamierza wej?? na rynek lataj?cych taksówek
  Brytyjski producent silników odrzutowych Rolls-Royce planuje wej?? na rynek lataj?cych taksówek. Koncern zbudowa? specjalny system nap?dowy zaprojektowany z my?l? o tych maszynach i obecnie poszukuje partnerów do wspó?pracy - poinformowa?a agencja Reutera.

 • Polska i S?owacja zawar?y umow? ws. budowy odcinka Via Carpatia
  Umowy o po??czeniu polskiej drogi ekspresowej S19 ze s?owack? R4 oraz budowie mostu granicznego mi?dzy obu krajami podpisali 16 lipca minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu i budownictwa S?owacji Arpad Erseka.

 • Kolejarze kupuj? symulatory bez przetargu
  Koleje zamawiaj? symulatory do szkolenia maszynistów z Intercity i Cargo z pomini?ciem prawa zamówie? publicznych - twierdz? firmy, których nie zaproszono do zamkni?tego ?konkursu?. Kolejarze argumentuj?, ?e post?powanie by?o transparentne, i t?umacz?, ?e goni? ich czas. Pisze o tym poniedzia?kowy ?Puls Biznesu?.

 • Ruszaj? remonty dróg w Wielkopolsce. Telefon do dy?urnego GDDKiA mo?e si? przyda?
  W poniedzia?ek rozpoczynaj? si? prace remontowe na drodze krajowej nr 10 na odcinku Okaliniec - Kosztowo. Tego samego dnia ruszy remont drogi krajowej nr 11 w Kotlinie.

 • GDDKiA og?osi?a przetarg dot. przebudowy drogi krajowej
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad og?osi?a przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa wielkopolskiego. Inwestycja dotyczy? b?dzie ponad 17 km trasy.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca praca z jobs.pl katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław