iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Logistyka
Logistyka
wnp.pl Logistyka
Informacje z serwisu Logistyka publikowane w portalu wnp.pl

 • Lepsze wyposa?enie SOK-istów daje rezultaty
  W 2018 roku Stra? Ochrony Kolei zarejestrowa?a 8075 zdarze?. To o 9 proc. mniej w porównaniu do 2017 r. By? to wi?c siódmy z rz?du rok zmniejszaj?cego si? wska?nika takiej przest?pczo?ci. • Lotnisko Chopina ujawni?o najpopularniejsze kierunki lotów
  Trasa Warszawa - Londyn by?a najbardziej popularnym kierunkiem obs?ugiwanym przez Lotnisko Chopina w 2018 roku. Do i z Londynu polecia?o wtedy blisko milion pasa?erów.

 • Mosty na popularnej krajówce zostan? wymienione na nowe
  Dwa mosty na lokalnych potokach powstan? na drodze krajowej 52 w miejscowo?ci Klecza Dolna ko?o Wadowic. Dotychczasowe przeprawy s? w z?ym stanie technicznym i nie nadaj? si? do remontu - oznajmi?a rzecznik krakowskiego oddzia?u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut.

 • Czeskie poci?gi w Polsce ju? nie tylko do Krakowa, ale dalej na wschód
  Czeski przewo?nik Leo Express Global planuje od 11 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2024 r. codziennie uruchamia? poci?gi na trasie z Pragi do Medyki (stacja graniczna w Polsce z Ukrain?).

 • GDDKiA ma osiem ofert na projekt rozbudowy autostrady
  Osiem ofert zg?oszono do przetargu na projekt przebudowy dolno?l?skiego odcinka autostrady A4 pomi?dzy Wroc?awiem a Krzy?ow? - poinformowa?y s?u?by prasowe wroc?awskiego oddzia?u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Przekop Mierzei Wi?lanej uzyska? kluczowe pozwolenie
  Dyrektor RZGW Wody Polskie w Gda?sku wyda? pozwolenie wodnoprawne na wykonanie kana?u ?eglugowego przez Mierzej? Wi?lan?. To jeden z dokumentów, które musi uzyska? inwestor, by rozpocz?? budow? nowej drogi wodnej mi?dzy Zalewem Wi?lanym a Zatok? Gda?sk?.

 • ?wiatowej klasy dynamika wzrostu prze?adunków w porcie Gda?sk
  W roku 2018 Gda?sk pobi? w?asny rekord - przez jego nabrze?a i terminale prze?adowano ponad 49 mln ton towarów. W porównaniu z 2017 r. zwi?kszy? obroty o 20,7 procent, co by?o najwy?sz? dynamik? na polskim wybrze?u i wynikiem rzadko spotykanym w ub. roku w ?wiatowym shippingu.

 • Rusza kolejowa inwestycja za 56 mln z?. Kontrakt z wykonawc? podpisany
  PKP PLK podpisa?y ze swoj? spó?k? zale?n? - Przedsi?biorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie - warty blisko 56 mln z? netto kontrakt na realizacj? prac mi?dzy Grybowem a Kamionk? Wielk?. To kolejna inwestycja na trasie nr 96 Tarnów-Muszyna.

 • Magazyny wyrosn? obok Lotniska Chopina
  Ogólnopolski deweloper powierzchni magazynowych i logistycznych wybuduje na warszawskim Ok?ciu 7R City Flex Warsaw Airport I - kompleks trzech obiektów o ??cznej powierzchni blisko 14 tys. m kw.

 • Dwie oferty w przetargu na nowe poci?gi dla PKP Intercity
  W przetargu PKP Intercity na 12 nowych elektrycznych poci?gów wp?yn??y dwie oferty. Pierwsz? z?o?y?o konsorcjum firm PESA Bydgoszcz i ZNTK Mi?sk Mazowiecki o warto?ci 1,171 mld z?. Drug? - spó?ka Stadler Polska o warto?ci 1,015 mld z? - wynika z informacji z otwarcia ofert.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław