iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Logistyka
Logistyka
wnp.pl Logistyka
Informacje z serwisu Logistyka publikowane w portalu wnp.pl

 • Kapsu?a za?ogowa Dragon ju? na orbicie
  Wyniesiona w sobot? przez rakiet? Falcon 9 kapsu?a za?ogowa Dragon znajduje si? ju? na orbicie oko?oziemskiej. Dwaj ameryka?scy astronauci, którzy znajduj? si? na pok?adzie Dragona, za oko?o 19 godzin zacumuj? do Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

 • KO: CPK nie b?dzie nam potrzebny, bo w okolicy s? cztery lotniska
  Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niepotrzebna, poniewa? w okolicy s? cztery lotniska. A w czasie kryzysu inwestycja jest zbyt kosztowna, poniewa? inne cele powinny by? priorytetem - ocenili pos?owie Koalicji Obywatelskiej w sobot? podczas konferencji w Baranowie.

 • Gróbarczyk: nie mamy ?adnych opó?nie? przy przekopie Mierzei Wi?lanej
  Nie mamy ?adnych opó?nie? przy przekopie Mierzei Wi?lanej, prace s? realizowane zgodnie z harmonogramem - zapewni? w sobot? minister gospodarki morskiej i ?eglugi ?ródl?dowej Marek Gróbarczyk.

 • Rivian wznawia produkcj? elektrycznych samochodów dla Amazona
  Producent samochodów elektrycznych Rivian poinformowa?, ?e uruchomi? zawieszon? na czas pandemii, produkcj? pojazdów w zak?adzie firmy w miejscowo?ci Normal, w stanie Illinois. Fabryka ma wyprodukowa? 100 tys. furgonetek dostawczych dla Amazona.

 • Budowa przekopu na Mierzei: rozpocz?to budow? sztucznej wyspy na Zalewie Wi?lanym
  Na Zalewie Wi?lanym rozpocz??o si? usypywanie sztucznej wyspy. To cz??? du?ej inwestycji, jak? jest budowa kana?u ?eglugowego ??cz?cego Zalew Wi?lany z Zatok? Gda?sk? - poda? Urz?d Morski w Gdyni.

 • Porozumienie Niemcy - UE w sprawie pomocy dla Lufthansy
  Rz?d Niemiec i Komisja Europejska osi?gn??y porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla niemieckiego flagowego przewo?nika lotniczego Lufthansa - poinformowa?y w pi?tek ?ród?a bliskie nogocjacjom. Przewo?nik jest bliski bankructwa z powodu zamro?enia komunikacji lotniczej.

 • Linie lotnicze powoli wznawiaj? loty
  Linie lotnicze Ryanair przywróc? od 1 lipca 40 proc. normalnego rozk?adu lotów - poinformowa?y w pi?tek w?adze spó?ki. Irlandzkie linie b?d? obs?ugiwa?y prawie 1 tys. lotów dziennie, wracaj?c na 90 proc. tras w porównaniu do stanu sprzed pandemii Covid-19.

 • Producent najmocniejszej polskiej lokomotywy poda? wyniki. "Odwa?nie patrzymy w przysz?o??"
  Przychody netto Grupy Newag w 2019 roku wynios?y 896,09 mln z? i zanotowa?y lekki spadek wobec roku 2018, gdy osi?gn??y warto?? 1 mld 021,56 mln z? (-12,28 proc.). Zysk netto wyniós? 91,56 mln z? wobec 93,40 mln z? (-1,97 proc.), a EBITDA 163,86 mln z? wobec 164,39 mln z? (-0,32 proc.)

 • W kwietniu przewozy pasa?erskie kolej? spad?y o 77 proc.
  Ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si? Covid-19 wyra?nie widoczne s? w wynikach przewozowych na kolei. W kwietniu 2020 r. poci?gami podró?owa?o niewiele ponad 6 mln pasa?erów - to o 77 proc. mniej ni? przed rokiem - poinformowa? w pi?tek Urz?d Transportu Kolejowego (UTK).

 • Spó?ki z grupy PKP wypracowa?y ponad pó? miliarda z? zysku
  Spó?ki tworz?ce grup? PKP wypracowa?y zysk netto w wysoko?ci ponad 550 mln z?, a wynik EBITDA ukszta?towa? si? na poziomie przekraczaj?cym 1,2 mld z? - poinformowa?a w pi?tkowym komunikacie spó?ka PKP SA.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław