iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Logistyka
Logistyka
wnp.pl Logistyka
Informacje z serwisu Logistyka publikowane w portalu wnp.pl

 • Wizz Air otworzy baz? w Krakowie i uruchomi 12 tras
  W?gierska tania linia lotnicza Wizz Air og?osi?a w ?rod? otwarcie od 1 maja przysz?ego roku nowej bazy na lotnisku Kraków Aiport, gdzie stacjonowa? b?d? dwa samoloty. W zwi?zku z tym przewo?nik uruchomi 12 tras ze stolicy Ma?opolski do dziewi?ciu krajów.

 • Nieoficjalnie: Alitalia trafi w r?ce kolejarzy
  Z Rzymu p?yn? nowe wie?ci odno?nie przysz?o?ci Alitalii. Upadaj?ce linie lotnicze ma kupi? operator kolejowej infrastruktury Ferrovie dello Stato.

 • Jerzy Kwieci?ski: Polska pozostanie najwi?kszym w Europie placem budowy infrastruktury
  Polska do 2030 roku pozostanie najwi?kszym w Europie placem budowy infrastruktury transportowej, dzi?ki ?rodkom pomocowym Unii Europejskiej, ale i rosn?cym, krajowym nak?adom inwestycyjnym. Transport b?dzie te? nadal jednym z priorytetów w?ród krajowych programów operacyjnych ? powiedzia? Jerzy Kwieci?ski, minister inwestycji i rozwoju.

 • Polska z Wielk? Brytani? chc? razem promowa? elektromobilno??
  Wielka Brytania i Polska uruchamiaj? wspóln? inicjatyw? na rzecz rozwoju elektromobilno?ci.
  "Driving Change Together" to porozumienie wspieraj?ce zmiany technologiczne i organizacyjne w celu rozwoju transportu bezemisyjnego. • Polskie miasta po??czy superszybka kolej. Znamy ju? dat?
  Wroc?aw nie mia? nigdy szcz??cia do po??czenia kolejowego z Warszaw?, ale najnowsze plany rz?dowe zapowiadaj? diametraln? zmian? w tym wzgl?dzie. Nie b?dzie to jednak rewolucja, a stopniowa ewolucja, cho? ma si? zako?czy? powstaniem kolei du?ych pr?dko?ci mi?dzy tymi miastami.

 • Zobaczcie, jak prosto mo?na roz?adowa? korek. Pr?dko?? wzro?nie dwukrotnie
  Wed?ug symulacji zast?pienie co czternastego kierowcy pojazdem autonomicznym dwukrotnie zwi?ksza przepustowo?? w korku. Co dziesi?ty autonomiczny samochód podniesie ?redni? pr?dko?? aut dwa razy!

 • Polskie rekordy magazynowe ? ro?nie popyt i wysoko?? inwestycji
  W tym roku inwestorzy wydali ju? ponad 1 miliard z?otych na nowe magazyny. W budowie jest ponad milion metrów kwadratowych powierzchni. Analitycy zapowiadaj? rekordowy rok.

 • Nowe inwestycje kolejowe w portach Szczecin i ?winouj?cie
  PKP Polskie Linie Kolejowe og?osi?y przetarg na wykonanie robót w portach Szczecin i ?winouj?cie. Efektem modernizacji b?dzie sprawniejsza obs?uga wi?kszej liczby towarów oraz mo?liwo?? wjazdu ci??szych i d?u?szych sk?adów.

 • Znacz?cy wzrost kosztów kontraktów kolejowych
  Wed?ug Izby Gospodarczej Transportu L?dowego rzeczywisty wzrost kosztów realizacji kontraktów kolejowych od pierwszego kwarta?u 2016 do drugiego kwarta?u 2018 wyniós? 36,69 proc. - poinformowa? Wies?aw Nowak, przewodnicz?cy Sekcji Budownictwa Kolejowego w Izbie Gospodarczej Transportu L?dowego.

 • Stadler wykupi? Solaris Tram
  Stadler wykupi? od Solaris Bus & Coach udzia?y w spó?ce joint venture Solaris Tram, staj?c si? jedynym jej w?a?cicielem. Transakcja jest zwi?zana ze sprzeda?? Solarisa hiszpa?skiej grupie CAF.


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław