iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Logistyka
Logistyka
wnp.pl Logistyka
Informacje z serwisu Logistyka publikowane w portalu wnp.pl

 • Zabytkowe ciuchcie ruszaj? na tory. Pozna? zaprasza na "dni pary"
  Kursy sk?adami prowadzonymi przez parowozy b?d? g?ówn? atrakcj? "dni pary" zorganizowanych w ten weekend w Poznaniu. Okazj? jest jubileusz pracy zabytkowego parowozu Borsig w barwach pozna?skiej kolejki w?skotorowej Maltanka.

 • Ira?ski tankowiec p?ynie do Turcji. USA podejm? "wszelkie mo?liwe dzia?ania"
  Wioz?cy rop? ira?ski tankowiec Adrian Darya-1, którego skonfiskowania domaga?y si? Stany Zjednoczone, prawdopodobnie zmierza do tureckiego portu Mersin - informuje w sobot? agencja AP, zauwa?aj?c, ?e w mie?cie tym jest terminal naftowy.

 • Najwi?kszy kontenerowiec ?wiata wp?yn?? do gda?skiego portu
  Najwi?kszy na ?wiecie kontenerowiec MSC Gulsun wp?yn?? do gda?skiego terminala kontenerowego DCT Gda?sk ? poinformowa? w pi?tek w komunikacie DCT Gda?sk. Podczas jego postoju zostanie prze?adowanych 11 tys. kontenerów, co oznacza, ?e b?dzie to najwi?ksza wymiana takiego ?adunku w Europie.

 • Szykuje si? strajk pilotów British Airways
  Piloci British Airways zamierzaj? strajkowa? przez trzy dni we wrze?niu - 9, 10 i 27. Zwi?zek zawodowy pilotów brytyjskich linii lotniczych (BALPA) poinformowa? o tym w pi?tek.

 • Mamy ich ponad 370 km. Teraz to turystyczna atrakcja
  Z atrakcji, jak? jest przejazd kolej? w?skotorow?, w 2018 roku skorzysta?o prawie 900 tysi?cy osób. To dobry prognostyk na przysz?o??, poniewa? zauwa?alny jest wzrost rentowno?ci dzia?alno?ci operatorów w?skotorowych, ocenia Urz?d Transportu Kolejowego.

 • PKP Intercity ma rekord, a ju? szykuje si? na kolejny
  Nie w okresie ?wi?tecznym, wielkanocnym czy majówkowym, ale podczas d?ugiego weekendu sierpniowego przypada roczny szczyt podró?y dalekobie?nych poci?gami ? wynika z danych PKP Intercity.

 • Wakacje zako?czone cenami paliw poni?ej 5 z?
  Wprawdzie ?rednia ogólnopolska cena benzyny 95-oktanowej nie obni?y?a si? jeszcze do poziomu poni?ej psychologicznej bariery 5 z? za litr, ale prognozy s? tutaj optymistyczne.

 • Naukowcy: spaliny samochodowe s? niebezpieczne dla oczu
  Zanieczyszczenie powietrza spalinami mo?e przyczynia? si? do zwyrodnienia plamki ?ó?tej (AMD) - donosi "Journal of Investigative Medicine".

 • Elektryki? Mo?e kiedy?. Na razie rynek paliw nie zamierza zwolni?
  Polska gospodarka rozwija?a si? w pierwszej po?owie 2019 roku w dobrym tempie, co prze?o?y?o si? na wzrost zapotrzebowania na paliwa. Dodatkowo ros?a liczba pojazdów na drogach. Prze?o?y?o si? to na zu?ycie g?ównych gatunków paliw, czyli benzyny, oleju nap?dowego i LPG, które wzros?o w pierwszej po?owie roku o 3 proc. w porównaniu do pierwszych sze?ciu miesi?cy 2018 r., przekraczaj?c 15,6 mln m sze?c. - wynika z najnowszych danych Polskiej Organizacji Przemys?u i Handlu Naftowego (POPiHN).

 • GDDKiA szuka ch?tnych na doko?czenie ekspresówki po W?ochach
  Ponownie wybieramy wykonawców 3 odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim po tym, jak z winy nierzetelnego wykonawcy zmuszeni byli?my do odst?pienia od pierwotnych umów. Uruchamiamy procedur? wyboru nowych podmiotów, które doko?cz? prace - poinformowa?a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).


Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław