iProdukcja.pl arrow Newsy arrow Lekka odwilż na rynku pracy
Lekka odwilż na rynku pracy
ImageRaport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów”

Jak wynika z danych największego portalu pracy w Polsce – Pracuj.pl, w II kwartale tego roku pracodawcy opublikowali w tym serwisie 90 103 oferty pracy, czyli prawie dokładnie tyle samo co w I kwartale i o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Widać zatem, że na rynku pracy zaczynamy odczuwać lekką odwilż.
Image
W analizowanym okresie najwięcej zatrudniały firmy duże (powyżej 250 pracowników), które zamieściły w sumie prawie 27 tys. propozycji pracy, ale w porównaniu do I kwartału wzrost liczby ofert (o 2,4%) odnotowano tylko w przypadku firm średnich (51-250 pracowników). Warto też wspomnieć, że w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku, największy przyrost liczby ofert (o 16%) miał miejsce w przypadku małych firm (11-50 pracowników).

KTO ZATRUDNIAŁ
Od jakiegoś czasu z gorszą koniunkturą mamy do czynienia w branży marketingowej, co potwierdzają również dane Pracuj.pl. W analizowanym okresie, właśnie w tym sektorze najbardziej spadła liczba ofert (o 19%) w porównaniu do I kwartału. Spadki odnotowano również w przemyśle chemicznym (o prawie 16%) oraz w budownictwie i nieruchomościach (o 15%). Nadal mieliśmy do czynienia ze spadającym zapotrzebowaniem na pracowników w branży IT (o 12%), co zaobserwowano już na początku tego roku. Co ciekawe, analizując dane rok do roku, również w tym sektorze można zaobserwować jeden z największych spadków (o 22%). Sytuacja poprawiła się natomiast w branży logistycznej, gdzie w porównaniu do I kwartału zapotrzebowanie na pracowników wzrosło aż o ¼, oraz w telekomunikacji i zaawansowanych technologiach (wzrost liczby ofert o 6%).

KOGO SZUKANO
Kryzys trwający od jakiegoś czasu w sektorze budowlanym widać także analizując dane dotyczące specjalizacji poszukiwanych pracowników. Popyt na budowlańców spadł bowiem, w odniesieniu do I kwartału, aż o 22%, identyczny spadek odnotowano również w przypadku specjalistów od nieruchomości. Ponadto, tak znaczące zmniejszenie liczby ofert zaobserwowano w przypadku specjalistów z obszaru Edukacja/Szkolenia oraz finansistów (tu odnotowano spadek o 20%).

Choć specjaliści IT nadal znajdują się na trzecim miejscu najbardziej poszukiwanych pracowników (po handlowcach i pracownikach obsługi klienta), to w II kwartale pracodawcy znów mieli im mniej do zaoferowania niż trzy miesiące wcześniej. Liczba ofert spadła o 14%, ale trzeba zaznaczyć, że ten spadek dotyczył głównie administratorów, a w mniejszym stopniu najbardziej poszukiwanych programistów. Więcej za to niż wcześniej szukano specjalistów z obszaru Internet/e-Commerce/Nowe Media.

O początkach lepszej koniunktury może natomiast świadczyć wzrost zapotrzebowania na pracowników w obszarze produkcji. W porównaniu do I kwartału, pracodawcy opublikowali dla nich o 9% więcej propozycji, a rok do roku wzrost ten był nawet większy, bo na poziomie 20%. Warto też odnotować bardzo duży przyrost liczby ofert dla specjalistów zajmujących się badaniami i rozwojem (o 74%).

Cieszy, że firmy zatrudniają pracowników produkcyjnych, bo to znak, że rynek potrzebuje ich wyrobów. A wiadomo, że o trwałej poprawie na rynku pracy decyduje lepsza koniunktura w biznesie - ocenia Przemysław Gacek.
II kwartał to tradycyjnie już okres zatrudniania pracowników sezonowych oraz osób na praktyki i staże. I to właśnie w przypadku tych stanowisk odnotowano największy przyrost liczby ofert (odpowiednio o 51% i 35%). W analizowanym okresie spadł natomiast, o 14%, popyt na dyrektorów i prezesów.

GDZIE BYŁA PRACA
Województwo mazowieckie, a ściślej region warszawski, pozostaje największym lokalnym rynkiem pracy. Pracodawcy z tego regionu zamieścili w okresie kwiecień-czerwiec prawie dwukrotnie więcej propozycji zatrudnienia (ponad 16 tys.) niż firmy z drugiego w zestawieniu woj. dolnośląskiego (8,5 tys.). Zdecydowanie mniej ofert było w zachodniopomorskim, ale tam z kolei w II kwartale odnotowano największy przyrost liczby propozycji (o 4%). Mniej powodów do zadowolenia mieli natomiast mieszkańcy regionu świętokrzyskiego i Podlasia, bo tamtejsi pracodawcy opublikowali o 5% mniej ofert.

Image Jednak w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku widać, że propozycji zatrudnienia przybyło w całej Polsce, czego nie można powiedzieć o ofertach zagranicznych, których było o 10% mniej niż przed rokiem.
Firmy z zagranicy borykają się ze swoimi problemami i spowolnieniem gospodarczym, co skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników z Polski. Niektóre kraje, jak na przykład Niemcy, poszukują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dobrze znających ich język ojczysty. A specjalistów spełniających oba te wymagania jest w naszym kraju coraz mniej.

Nie bez znaczenia jest również to, że wiele młodych osób z południa Europy, nie mogąc znaleźć pracy w swoich krajach, emigruje na północ, zasilając rynki pracy w krajach Europy Zachodniej. – podsumowuje prezes Grupy Pracuj

KOMENTARZ DO WYNIKÓW
Monika Zakrzewska
ekspert Konfederacji Lewiatan
Departament Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy


Wzrost liczby ofert pracy bez wątpienia jest dobrym prognostykiem. Nie możemy jednak zapominać, że w ubiegłym roku pracodawcy wykazywali się daleko idącą powściągliwością w zakresie polityki zatrudnieniowej, stąd poprawa sytuacji rok do roku nie była trudna do osiągnięcia. Drugi kwartał z reguły charakteryzuje się wzrostem zapotrzebowania na nowych pracowników. Wynika to głównie z zamknięcia roku budżetowego (dla większości polskich firm jest to koniec roku kalendarzowego), sporządzeniu i zatwierdzeniu bilansów. Logika podpowiada, że w drugim kwartale sytuacja na rynku pracy powinna być zatem dużo lepsza niż w początkowych trzech miesiącach roku, także ze względu na planowanie zapotrzebowania na pracowników sezonowych (tymczasem nie widzimy takiego trendu w zestawieniu kwartał do kwartału). Większość ekspertów rynku pracy przewiduje znaczne pogorszenie sytuacji pod koniec tego 2013 roku, wskazując na wzrost bezrobocia do 15, a nawet 16%.

Co ciekawe jednak, już od dwóch kwartałów widzimy zapotrzebowanie na pracowników działów HR, co zawsze jest dobrym zwiastunem, ponieważ pracodawcy zatrudniają tych specjalistów kiedy planują wzrost zatrudnienia, bądź przymierzają się do zmiany profilu działalności, co wiąże się z kolei z koniecznością organizacji szkoleń dla aktualnych pracowników. Także zatrudnianie pracowników związanych z badaniami i rozwojem wskazuje na zmiany w firmach, ale niekoniecznie na wzrost zatrudnienia (choć oczywiście może tak być) w najbliższej perspektywie czasowej.

Spadek zapotrzebowania w sektorze IT nie jest wielkim problemem, bo w dalszym ciągu pracownicy tej branży są pilnie poszukiwani i jako przedstawiciele nielicznych zawodów dyktują warunki zatrudnienia, otrzymując wysokie wynagrodzenie. Natomiast trudna sytuacja finansowa i kryzys ekonomiczny spowodował, że zapotrzebowanie na finansistów ma wynik ujemny. Od 2011 roku wiele banków zapowiadało i realizuje właśnie teraz zwolnienia grupowe (Millenium, BGŻ, Credit Agricole, BNG Paribas, ING, City Group, itd.). Głównie dotyczy to bankowości inwestycyjnej, ale także pracowników obsługi klienta. Powodem jest bez wątpienia rozwój bankowości internetowej, ale przede wszystkim obniżenie stóp procentowych, skutkiem czego jest spadek zainteresowania inwestycjami w portfele i lokaty bankowe. Konsolidacje banków nie są głównym powodem ograniczenia ofert pracy dla finansistów.

Exodusu ludności polskiej, z którym mieliśmy do czynienia po 2004 roku już nie będzie. Jednakże Polacy w dalszym ciągu wyjeżdżają zagranicę w celach zarobkowych – głównie dotyczy to zachodnich województw, bezpośrednio sąsiadujących z Niemcami (opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie), ale także województw o wysokim poziomie bezrobocia, do tego mało atrakcyjnych inwestycyjnie (chociażby ze względu za słabą infrastrukturę komunikacyjną). Tu mamy do czynienia przede wszystkim z wyjazdami pracowników fizycznych. Z drugiej strony, powoli ale sukcesywnie zmienia się charakter wyjazdów osób młodych – ze stricte zarobkowych na edukacyjny. Coraz więcej osób decyduje się bowiem na studia zagraniczne i wiąże swoją przyszłość z karierą profesjonalną w zagranicznych koncernach, także w ich filiach w Polsce. Nie możemy zapominać również o krajach znacznie oddalonych od Polski (takich, jak chociażby Kanada), które kierują do obywateli UE atrakcyjne oferty, ułatwiając przesiedlenia. Jednakże ze względu na dużą odległość, prawdopodobnie niewielu naszych obywateli zdecyduje się na taką emigrację.

Trudno wskazać sektory, które mogą mieć wpływ na odwrócenie tendencji na rynku pracy. W ostatnich latach obserwujemy recesję w budownictwie, produkcji, kilka lat temu w branży transportowo-logistycznej, a ostatnio chociażby w finansach. Wszystkie wymienione branże charakteryzuje duże zatrudnienie, ale nie możemy zapominać o innych, jak chociażby edukacja, gdzie właśnie zanotowaliśmy największe zwolnienia od lat. Na poprawę sytuacji na rynku pracy wpłynie nie tylko wzrost ofert pracy, ale również chęć i zdolność przekwalifikowania się reprezentantów zawodów nadwyżkowych oraz elastyczność prawa pracy.

źródło: pracuj.pl

 
następna »

Tagi Newsów

Aktualności AutoCAD Electrical AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor BDI Informatyka Konferencje Logistyka News Praca Szkolenia i seminaria Targi w Polsce Wybierz kategorię Wybierz sekcję cad cax ce inżynier targi wynagrodzenia inzynierów

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław