iProdukcja.pl arrow i-Akademia arrow FTA - Factor Tree Analysis
FTA - Factor Tree Analysis
ImageFTA jest jednym z narzędzi poszukiwania przyczyny źródłowej błędu (wadliwego wyrobu lub usługi). Opiera się na metodzie 4M.

Zasadnicza różnicą pomiędzy metodą Ishikawy polega na tym, że w FTA analizuje się zarówno, dlaczego problem wystąpił, jak i dlaczego go nie wykryto. Nie wykorzystuje się metody burzy mózgów oraz nie bierze się pod uwagę zbyt wielu czynników, które w rezultacie mogłyby nie być z sobą powiązane.

FTA kładzie duży nacisk na zdefiniowanie prawidłowego standardu, który musi być znany, zrozumiały i stosowany przez wszystkich zainteresowanych.
Narzędziami pomocniczymi stosowanymi w FTA są 5W2H oraz 5W.

Image
Przykład analizy FTA.

Należy przeprowadzić osobne analizy zarówno dla znalezienia przyczyny wystąpienia błędu jak i przyczyny niewykrycia błędu.
Uwaga: Należy uznać, że czynnik ma bezpośredni wpływ na problem jeśli wada/błąd może być odtworzony przez zmianę tego czynnika. Czynnik może być brany pod uwagę jeśli możliwa jest reprodukcja wady/błędu zarówno w odniesieniu do jego powstania, jaki i nie wykrycia.

"Dobre" FTA:

  • Punkty kontrolne mają odniesienie do dających się zidentyfikować dokumentów i narzędzi;
  • Standardy maja wyraźne granice
  • Aktualna sytuacja lub części są udokumentowane faktami i danymi w ten sposób, że można je porównać ze standardami.
"Złe" FTA:
  • Czynnik jest kwalifikowany zanim zostanie zmierzony lub przeanalizowany;
  • Punkt kontrolny nie jest spójny z czynnikiem, który ma być zweryfikowany;
  • Brak danych, zdjęć lub wykresów definiujących standard, tylko tekst (opis) definiujący standard;
  • Brak danych, które pozwalają na porównanie dobrych i złych części;
  • Dane pochodzące od dobrych i złych części nie dają się porównać ze standardem

4M

(z ang.: Material, Machine, Methodology, Man) Materiał, Maszyna, Metoda, Człowiek)
Klasyfikacja 4M z jednej strony pomaga klasyfikować czynniki w racjonalny sposób, z drugiej – wspomaga kompleksowe podejście do rozwiązywania problemu.

Materiał („Material”)– czynniki dotyczące surowca, przygotówki lub/i komponentów odgrywające rolę (mające znaczenie) w procesie produkcyjnym uszkodzonego (wadliwego) produktu, jak również w samym procesie (np.: oleje, chemikalia).

Metoda („Methodology”) – czynniki dotyczące technologii wytwarzania produktu do jego dostawy. Mogą mieć również kontekst produkcyjny; w tym przypadku „Method” także zawiera „Pomiary’ (Measurements”) i „Otoczenie” („Mother nature”). Jeśli wymagana jest szczególna uwaga wówczas to 5 „M” i 6 „M” może być dodane w specyficznych przypadkach.

Człowiek („Man”) – czynniki związane z aspektami ludzkimi zaangażowanymi w proces, generującymi defekty (poziom wyszkolenia, komunikacja, doświadczenie, i td.).

Maszyna („Machine”) - czynniki dotyczące wyposażenia zaangażowanego w analizowany proces (narzędzia specjalne, utrzymanie, poka-yoke, włącznie z aspektami hradware’owymi i software’owymi, i td.).

5W2H

What – Co jest problemem?
Who – Kto jest zaangażowany? Kogo dotyczy problem?
Where – Gdzie wykryto problem?
When – Kiedy wykryto problem (data, godzina)?
How – Jak doszło do powstania problemu? W jakich warunkach?
How – Jak wielu przypadków dotyczy problem?
Why – Dlaczego jest to problem?


5W

(z ang.: 5xWhy – 5xdlaczego) Metoda poszukiwania przyczyny źródłowej polegająca na zadawaniu kolejnych pytań „dlaczego?”.

Źródła:
  1. Perfect QRQC, H. Aoudia, Q. Testa, Maxima, Paris 2011
  2. Wikipedia

 
następna »

Tagi

Aktualności Instytucje Katalog firm Konferencje News Praca Praca z Jobs.pl Projekty Projekty w Danii Targi Targi w Europie Targi w Polsce Targi w Polsce Poznań Technology Partnership Urząd Dozoru Technicznego Wybierz kategorię Wybierz sekcję Wydawnictwa hannover targi

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław