iProdukcja.pl arrow i-Akademia arrow Warsztaty kaizen
Warsztaty kaizen
ImageWarsztaty kaizen są podporą Systemu Produkcji Toyoty. Jak je przeprowadzić? Krótki przewodnik w naszym materiale.

Przygotowanie do warsztatów kaizen

 1. Wyraźnie określić zakres procesu.
  Ustalić punkt wyjścia oraz ostateczny produkt procesu dostarczany klientowi.
 2. Wyznaczyć cele
  Cele powinny być wyśrubowane, tak, aby stanowiły rzeczywiste wyzwanie, na które trzeba odpowiedzieć rzeczywistymi innowacjami.
 3. Opracować wstępnie mapę aktualnego procesu
  Przebyć fizycznie drogę procesu, dokumentując jego etapy, czas realizacji zadań oraz czas oczekiwania pomiędzy etapami. Najważniejsze zadanie przygotowawcze.
 4. Zebrać wszystkie istotne dokumenty
  Próbki używanych formularzy i dokumentów używanych na każdym etapie, procedury i instrukcje związane z procesem.
 5. Rozwiesić wstępną mapę aktualnego stanu w Sali, w której odbędą się warsztaty
  Poszczególne zadania na osobnych kartkach A4. Pomiędzy zadaniami zostawić miejsce na notatki i modyfikacje.

Warsztaty kaizen

 1. Kto jest klientem
  Zespół identyfikuje potrzeby klienta i oraz procesy generujące wymagana przez niego wartość.
 2. Mapa stanu aktualnego
  Fizyczne przejście trasą procesu (np. śledzić faktyczny przebieg zamówienia). Weryfikacja wszystkich danych, w szczególności czasu wykonywania poszczególnych zadań, czas oczekiwania, jakość.
  Ustalenie wartości dodanej:
  • Elementy powiększające wartość (zasadnicza transformacja, za którą klient gotów jest płacić);
  • Elementy niepowiększające wartości (straty);
  • Elementy niepowiększające wartości, ale niezbędne (np. kontrola jakości, opracowanie dokumentacji, kontrola przestrzegania procedur).
  Obliczenie mierników procesu, np.:
  • Czas realizacji;
  • Wskaźnik wartości dodanej (czas powiększania wartości/czas realizacji);
  • Łączny fizyczny dystans pokonywany przez produkt;
  • Łączny fizyczny dystans pokonywany przez ludzi realizujących proces;
  • Produktywność (roboczogodzin/1 transakcję);
  • Liczba punktów przekazywania zadań;
  • Wskaźnik jakości (ile produktów przechodzi przez proces od razu bez żadnych defektów).
  Porównanie mierników z celami ustalonymi w fazie przygotowań. Ewentualne uzupełnienia.
 3. Opracowanie wizji stanu przyszłego
  Pomysły udoskonaleń (burza mózgów, kartki przy odpowiednich elementach procesu, „parking pomysłów”).
  Budowa wizji przyszłego procesu – wyzwanie (marnotrawstwo wyeliminowane, jakość poprawiona i osiągana za pierwszym razem, przepływ w całym procesie optymalny).
  Koncepcje szczupłych operacji:
  • Przepływ 1 sztuki;
  • Układ stanowisk odpowiada strumieniowi wartości i ułatwia przepływ 1 sztuki;
  • Unikanie przekazywania zadań, zespoły multifunkcyjne;
  • „menedżer strumienia wartości” odpowiedzialnego za realizację całej usługi od początku do końca i jej wartości z punktu widzenia klienta;
  • Wyrównywanie ilości transakcji, wyrównywanie obciążenia pracą;
  • Jakość wbudowana w proces. Tylko niezbędna kontrola;
  • Standaryzowanie zadań i ich dokumentowanie na standardowych arkuszach roboczych;
  • Eliminowanie nadmiarowych elementów systemu, np. uzgadnianie działań przez różne osoby;
  • Wprowadzenie wizualnych środków kontroli.
  Wyznaczyć i obliczyć nowe mierniki procesu oraz porównać je z bieżącymi, aby ocenić ilościowo oszczędności. Uzyskać zatwierdzenie zmian przez zainteresowanych.
 4. Wdrożenie. Zróbmy to!
  Podział mapy przyszłego procesu segmenty, a grupę na podzespoły, zajmujące się poszczególnymi segmentami. Plan projektu zmiany (zadania, osoby, terminy). Zadania, których nie da się zakończyć w trakcie warsztatów kaizen umieścić w planie projektu (zadanie, osoby, terminy).
 5. Ocena. Pomiar wyników.
  Ustalenie mierników do śledzenia postępów na drodze do stanu pożądanego. Ustalenie prostego sposobu monitoringu wskaźników. Wyznaczyć „właścicieli wskaźników”. Mapy aktualnego i przyszłego procesu opublikować w głównym obszarze roboczym. Aktualizować wskaźniki. Wyeliminować wskaźniki zbyteczne lub zachęcające do zachowań niesprzyjających wdrożeniu szczupłego procesu.

Utrwalenie zmian. Ciągła poprawa

Kontynuacja prac przez zespół (spotkania w cyklu tygodniowym, status harmonogramu projektu, mierniki, możliwości poprawy, kontynuacja doskonalenia procesu). Przegląd przez Kierownictwo statusu szczupłego procesu w cyklu miesięcznym. Usuwanie przeszkód w wdrożeniu. Motywowanie.

Schemat przeprowadzenia warsztatów kaizen do pobrania.
 
« poprzednia   następna »

Tagi

Aktualności Instytucje Katalog firm Konferencje News Praca Praca z Jobs.pl Projekty Projekty w Danii Targi Targi w Europie Targi w Polsce Targi w Polsce Poznań Technology Partnership Urząd Dozoru Technicznego Wybierz kategorię Wybierz sekcję Wydawnictwa hannover targi

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław