iProdukcja.pl arrow i-Akademia arrow Wywiad z Dr Jeffreyem K. Likerem
Wywiad z Dr Jeffreyem K. Likerem
ImageDr Jeffrey K.Liker jest autorem światowego bestselleru „The Toyota Way” ("Droga Toyoty") oraz profesorem inżynierii przemysłowej i operacyjnej na Uniwersytecie w Michigan/USA.
Publikujemy wywiad z dr J. K. Likerem przepowadzony przez firmę doradczą Staufen.

„Wyszkolcie swoich pracowników działu rozwoju na prawdziwych fachowców.”

Zarządzanie innowacjami w kryzysie gospodarczym. Jeszcze nigdy innowacje w przemyśle maszynowym nie były tak ważne jak w tym momencie. O wdrożeniu innowacji rozmawialiśmy z amerykańskim autorem bestselleru, Dr Jeffreyem Likerem , sławnym na całym świecie znawcą Systemu Produkcyjnego Toyoty.

Image Jak Toyota zarządza wdrażaniem innowacji?

W obszarze rozwoju Toyota stosuje metodę podobną do tej nazywanej w produkcji jako „Kaizen”: Proszę poświęcić czas, jaki jest potrzebny do wyszkolenia pracowników z obszaru rozwoju na prawdziwych fachowców. Następnie proszę zebrać ich w wielobszarowy zespół, wyznaczyć do zespołu rzeczowych menedżerów, którzy są dobrymi nauczycielami i motywatorami oraz zdefiniować dla zespołu ambitne, ale możliwe do realizacji cele. Nieprzeciętnie mocną stroną Toyoty jest zarządzanie wizualne. Ułatwia ono pracownikom odpowiedzialnym za rozwój komunikację w przypadku problemów. Ten temat opisaliśmy szczegółowo wspólnie z Jamesem Morganem w naszej wspólnej książce: „The Toyota Product Development System”.

Jakie, z Pańskiego punktu widzenia, wyróżnia się najważniejsze dźwignie i metody zapobiegania marnotrawstwa w obszarze rozwoju?

Po pierwsze: mapowanie strumienia wartości, które w przejrzysty sposób, od końca do końca, wizualizuje zespołowi stan obecny oraz pozwala rozwijać zoptymalizowany stan docelowy. Po drugie: Obeya- pokój projektowy dla zespołu kluczowego rozwoju. W pomieszczeniu tym dostępne są wszystkie informacje takie jak: cele, stany docelowe, oraz stan aktualny. Po trzecie: standaryzacja, która polega na wdrażaniu wszędzie, gdzie to możliwe, standardów produktów i procesów oraz na ich ciągłym doskonaleniu w ramach działań Kaizen. Po czwarte: rozwiązywanie problemów, które dąży do rygorystycznego wdrożenia procesu PDCA (Plan-Do-Check-Act). Toyota stosuje tutaj dodatkowo jednostronicowe raporty do wizualizacji PDCA- tzw. Raporty A3. I po piąte: bazy wiedzy, aby wydajnie gromadzić i dzielić się wiedzą z innymi, ponad obszarowo.

Jakich najważniejszych punktów należy przestrzegać w przedsiębiorstwie, aby z sukcesem utrzymać się na rynku konkurencji?

Przede wszystkim należy wziąć pod lupę cele przedsiębiorstwa oraz rolę rozwoju produktów w perspektywie kompleksowych celów. Należy również poddać krytycznej weryfikacji proces rozwoju produktów oraz organizacje obszaru rozwoju i innowacji. Najpóźniej w tym momencie przedsiębiorstwa prawie zawsze odkrywają problemy, nad którymi można pracować. Częste problemy, które występują w organizacjach rozwijających się wynikają z ich zależności od niewielkiej liczby bardzo doświadczonych inżynierów, organizację te nie wykształciły odpowiedniego systemu szkolenia inżynierów- następców. Obserwujemy, że to koło w ramach rozwoju produktów jest jakoby ciągle na nowo uruchamiane, zamiast czerpać z elementów standardowych desing’u poprzednich produktów. Komunikacja i koordynacja pomiędzy obszarami jest również problematyczna. Ekstremalnie mało nakładów poświęca się na eliminację poważnych problemów konstrukcyjnych na etapie planowania, co prowadzi do kosztownych działań awaryjnych w następnych etapach procesu. Gdy przedsiębiorstwa zaczną brać sobie do serca swoje cele oraz zdadzą sobie sprawę z faktu, że proces realizacji celów napotyka na problemy, wtedy mogą przejść do fazy systematycznej odbudowy zdolności produkcyjnych. Mogą również pracować nad rozwojem stabilnego procesu, który bazuje na intensywnej komunikacji oraz pracy zespołowej.

Jakie wymagania odnośnie reguł stawia Toyota w stosunku do konstrukcji/design produktu?

W Toyocie pracuje się nad wspólnymi celami w obszarach: kosztów, jakości, terminowości dostaw, bezpieczeństwa i etyki. Kołem napędowym wszystkich działań jest przekonanie, że „Klient stoi zawsze na pierwszym miejscu”. Przedsiębiorstwo egzystuje, aby zaspokoić potrzeby klientów, przy zachowaniu możliwie najwydajniejszych kosztów, tak aby wygenerowane oszczędności przedłożyły się na dobro konsumenta. W momencie gdy problemy nie będą rozwiązywane, a co za tym idzie Toyota nie będzie mogła oferować niezawodne produkty, które odpowiadają wymaganiom klienta w odpowiedniej cenie, wtedy Toyota nie będzie miała racji bytu na rynku konkurencji. Zasadę tę wpaja się wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom

Czy przedsiębiorstwa zachodnie nie powinny raczej pracować nad umacnianiem swojej własnej pozycji, zamiast hołdować systemowi o tak odmiennych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych oraz tak odmiennej kulturze?

Jedną z zalet, porównywania się z przedsiębiorstwem BestPractice takim jak Toyota jest możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron. Często okazuje się, że nasze mocne strony są właśnie naszą słabością. Przykład: jeśli przedsiębiorstwo posiada silną i zmotywowaną kadrę zarządzającą, która dąży do szybkich rezultatów, zaleta ta może okazać się jednocześnie słabym punktem. Dzieje się tak wtedy, gdy kadra ta nie potrafi zadbać o jednoczesny rozwój innych pracowników. System uzależniony jest wtedy od silnych osobowości i jest przez to niestabilny. Taka kadra zarządzająca, która stale pracuje tylko nad umacnianiem swojej pozycji, nie poprowadzi całego przedsiębiorstwa na drodze do doskonalenia. W tym sensie nie jest możliwe, aby firma skopiowała inną firmę w relacji 1:1, niezależnie od tego czy są to firmy z tego samego obszaru kulturowego, czy nie.

Konstrukion. Joachim Vogl


Jeffrey K. Liker: portret
Dr Jeffrey K. Liker jest profesorem inżynierii przemysłowej i operacyjnej na uniwersytecie w Michigan. Jest autorem i współautorem łącznie 75 artykułów i rozdziałów książek oraz 9 książek, z czego jednego światowego bestselleru ”The Toyota Way”. Książka ta przedstawia filozofię oraz zasady , które leżą u podstaw kultury Toyoty zorientowanej na jakość oraz wartość dodaną. Wspólnie z Jimem Morganem Dr Liker napisał książkę pt. „The Toyota Product Development System”, która jako pierwsza opisuje szczegóły procesu rozwoju nowych produktów japońskiego przedsiębiorstwa światowej klasy. Za swoje książki i artykuły Dr Liker został siedmiokrotnie wyróżniony nagrodą Shingo dla ”Excellence in manufacturing Research”. „The Toyota Way” zdobyła nagrodę „Institute of Industrial Engineering Book of the Year Award” w roku 2005 a w roku 2007 została wyróżniona jako: „Sloan Industry Studies Book of the Year”. Z okazji BestPractice Day 2009 , kongresu Lean organizowanego przez firmę Staufen AG, Dr Liker wystąpił jako kluczowy mówca, po raz pierwszy w Niemczech. W spotkaniu tym wzięło udział 150 przedstawicieli kadry zarządzającej z przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie strategii oraz przykładów wdrożeń w dobie kryzysu.
 
« poprzednia   następna »

Tagi

Aktualności Instytucje Katalog firm Konferencje News Praca Praca z Jobs.pl Projekty Projekty w Danii Targi Targi w Europie Targi w Polsce Targi w Polsce Poznań Technology Partnership Urząd Dozoru Technicznego Wybierz kategorię Wybierz sekcję Wydawnictwa hannover targi

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław