iProdukcja.pl arrow i-Akademia arrow Wymiarowanie - cz. II
Wymiarowanie - cz. II
Drugi artykuł z tematyki wymiarowania cyklu iAkademia poświęcamy ogólnym zasadom wymiarowania.

Część 2: Ogólne zasady wymiarowania.

 • Wszystkie informacje wymiarowe niezbędne do wyraźnego i pełnego określenia części lub zespołu należy umieszczać na rysunku chyba, że są one podane w doumentacji związanej. Podawanie takich informacji poza rysunkiem stanwoi wyjątek i należy stosować je w ostateczności.

 • Każdy element należy zwymiarowac na rysunku tylko jeden raz (zasada niepowtarzania wymiarów).

 • Wymiary należy podawać tam, gdzie wymiarowane elementy są przedstawione najwyraźniej.

 • Na jednym rysunku powinna być stosowana taka sama jednostka miary dla wszystkich wymiarów lecz bez podawania symbolu jednostki. Dla wykluczenia ewentualnych wątpliwości można podać symbol jednostki w uwagach.

 • Nie należy podawać więcej wymiarów niż jest to konieczne do określenia części.

  Wyjątki:

  • niezbędne jest podanie wymiarów dodatkowych dla pośrednich procesów obróbki (np. wymiarów przed nawęglaniem lub obróbką wykańczającą);
  • dodanie wymiaru pomocniczego byłoby korzystne.

 • Nie zaleca się podawania na rysunkach procesów produkcyjnych lub metod kontroli chyba, że są one konieczne dla zapewnienia poprawnego działania lub zamienności.

 • Zaleca się podawanie na rysunkach wymiarów istotnych dla funkcjonowania części lub rozmieszczenia bezpośrednio. W przypadku podawania tych wymiarów w sposób pośredni, zaleca się utrzymanie takiego samego wyniku jak przy wymiarowaniu bezpośrednim (uwaga na tolerancje).

 • Wymiary nieistotne dla funkcji lub rozmieszczenia części zaleca się umieszczać w sposób najbardziej dogodny dla produkcji i kontroli.

Źródło: PN-ISO 129:1996

Pobierz dokument

© Transitus Consulting
 
« poprzednia

Tagi

Aktualności Instytucje Katalog firm Konferencje News Praca Praca z Jobs.pl Projekty Projekty w Danii Targi Targi w Europie Targi w Polsce Targi w Polsce Poznań Technology Partnership Urząd Dozoru Technicznego Wybierz kategorię Wybierz sekcję Wydawnictwa hannover targi

Szukane

targi praca z jobs.pl praca katalog firm news instytucje projekty cad firmy konferencje stal wydawnictwa technology partners szkolenia cnc transport targi w polsce udt cad/cam formy wtryskowe
BAZA FIRM Handel Hutnictwo Obróbka skrawaniem Obróbka plastyczna Usługi Dodaj firmę OGŁOSZENIA BEZPŁATNE Praca w Polsce Praca za granicą Sprzedam Kooperacja TARGI Targi w Krakowie Targi Kraków Targi krakowskie Targi w Poznaniu Targi Poznań Targi poznańskie Targi w Warszawie Targi Warszawa Targi warszawskie Targi w Gdańsku Targi Gdańsk Targi gdańskie Targi w Katowicach Targi Katowice Targi katowickie Targi w Kielcach Targi Kielce Targi kieleckie Targi w Europie Targi Europa Targi europejskie PRACA Praca dla inżynierów Praca dla inżyniera WYDAWNICTWA Prasa fachowa Literatura techniczna SZUKANE praca dla inżyniera poradnik mechanika klasy śrub poradnik tokarza wytrzymałość śrub tablice wyrobów hutniczych klasa śruby wymiarowanie literatura techniczna instrukcje bhp poradnik frezera PRZYJACIELE pozycjonowanie stron marketing w internecie Zarządzanie przedsięwzięciami Audyt projektów optymalizacja kosztów radca prawny wrocław